O spoločnosti

Vážení obchodní partneri,

obchod je jedna z najstarších aktivít človeka. Tak ako ktorákoľvek iná vyžaduje nielen patričné vzdelanie a know how, ale možno viac ako iné, určité danosti a lásku k tomuto povolaniu s ktorými sa častokrát človek rodí. Obchod musí spájať ľudí a tvoriť pre nich pridanú hodnotu. Práve toto je krédo našej spoločnosti, ktorá sa naviac špecializuje na obchod s tovarmi pre a z chemického, plastikárského, náterarského, farmaceutického, papierenského a sklárskeho priemyslu. Náš tím odborných pracovníkov ponúka viac ako 25 ročné skúsenosti ako z manažmentu výroby, tak i zahraničného obchodu a distribúcie v odbore chémie a plastov, kde máme nielen bohaté skúsenosti v rámci Českej a Slovenskej Republiky ale najmä v zahraničí.Tieto skúsenosti znalosti a kontakty nám rovnako dovoľujú realizovať i konzultačnú činnosť ako v spomenutých odboroch tak i v oblasti príslušnej legislatívy . Práve súlad skúseností a znalostí nás predurčuje k tomu aby sme našim partnerom a zákazníkom ponúkli hodnoty ako zodpovednosť, serióznosť a spoľahlivosť.

Budeme radi, ked si našu ponuku overíte prostredníctvom našej spolupráce.

Ing. Roman Karlubík, MBA
riaditeľ spoločnosti

O SPOLOČNOSTIPRODUKTYREFERENCIEKONFERENCIE / APLIKÁCIEKONTAKTY

Copyright © 2010 chemox.sk | Design by MVdesign | Website by ENABLE