Chemox HOLDING výrobca a distribútor priemyselnej a organickej chémie, kozmetických výrobkov a plastov pre chemický,farmaceutický, papierenský a sklársky priemysel

Viziou našej spoločnosti je poskytovanie komplexnych obchodných , poradenských a investorských služieb. Naším poslaním je tvorba pridanej hodnoty pre našich partnerov.