Farebné koncentráty KODILEN

KODILEN je obchodná značka pre celú škálu farebných koncentrátov – od bielej po čiernu.

Farebné koncentráty KODILEN sú disperzie vybraných organických a anorganických pigmentov. Ako nosič sa najčastejšie používa LDPE, so vstupným indexom toku 2-4 g/10min. V prípade záujmu, vieme ponúknuť aj materiály s PP alebo HDPE nosičom.

Pre zákazníkov ponúkame INDIVIDUÁLNY VÝBER farebného koncentrátu KODILEN na základe :

 • Výberu z našej vzorkovnice doteraz vyrábaných farebných odtieňov
 • Vyvzorovania novej farby, na základe poskytnutej farebnej vzorky
 • Farby podľa vzorkovnice RAL
 • Farby podľa vzorkovnice PANTONE

Pri príprave všetkých farebných odtieňov sa používa kolorimetrický systém DATACOLOR, ktorý zaručuje dodržanie požadovaného farebného odtieňa aj pri opakovaných dodávkach.


Dávkovanie :

KODILEN má veľmi dobrú kvalitu disperzie a štandardnú nepriehľadnosť ( opacitu ).

Odporúčané základné dávkovanie farebného koncentrátu KODILEN je 1% - 3% hmot., dávkovanie je samozrejme možné upraviť v závislosti na hrúbke výrobku a požadovanej sýtosti vyfarbenia.

Pri vláknach, tenkých fóliách a páskach je dávkovanie od 3% - do 10% podľa jemnosti vlákna resp. fólie.

V prípade záujmu o transparentné zafarbenie výrobku, vieme dodať aj materiál s nízkym obsahom pigmentu a bez prídavku matovacieho činidla.

Rovnako, v prípade záujmu, vieme ponúknuť aj farebné koncentráty, v ktorých je aj určité aditívum, aby sa zjednodušilo použitie koncentrátu u zákazníka. Najčastejšie takto ponúkame farebný koncentrát s obsahom UV stabilizátora, pre aplikácie, ktoré vyžadujú zvýšenú UV stabilizáciu.

Na pridávanie farebného koncentrátu je vhodné použiť automatické gravimetrické dávkovacie zariadenie. Ak nie je k dispozícii, treba pripraviť homogénnu zmes farebného koncentrátu KODILEN so spracovávaným plastom a túto zmes dávkovať do násypky výrobného zariadenia.


Aplikácie : - podľa technológie výroby

Farebné koncentráty KODILEN je možno použiť prakticky pre všetky bežné plastikárske technológie :

 • Vyfukovanie fólií ( stavebné, poľnohospodárske, obalové ), včítane veľmi tenkých fólií
 • Vstrekovanie bežných plastových výrobkov
 • Vstrekovanie veľko-rozmerných a komplikovaných výrobkov
 • Vytlačovanie rúr a profilov
 • Vyfukovanie výrobkov – obalov
 • Výrobu práškov pre poplastovanie kovových výrobkov

 

Aplikácie : - podľa spracovávaného polyméru

Farebné koncentráty KODILEN sú určené hlavne na farbenie výrobkov z PP a PE.
Podľa skúseností našich odberateľov, je KODILEN vhodný aj na farbenie výrobkov z iných druhov plastov napr.:

 

 • PVC – poplastovanie drôtov a lán
 • TPE – pružné súčiastky, hadice
 • PS, ABS – technické výlisky
 • PA6, PA66 – technické výlisky, tu sa však vyžaduje aj výber špeciálnych pigmentov, preto je škála dostupných odtieňov limitovaná

Vzhľadom na rozmanitosť používaných typov plastov však v týchto prípadoch odporúčame požitie koncentrátu odskúšať, na čo vám radi poskytneme potrebné vzorky.


Tepelná stabilita :

Pre farebné koncentráty KODILEN sa používajú vybrané pigmenty, s dostatočnou tepelnou stabilitou pre obvyklé technologické postupy.
Organické pigmenty sú stále pri teplotách 220-280 °C, anorganické pigmenty nad 300°C, pri 5 minútovom zotrvaní v zariadení.


Svetelná stabilita :

Pre farebné koncentráty KODILEN sa používajú vybrané pigmenty so svetelnou stabilitou, hodnotenou Xenotestom podľa ISO 105 B01, minimálne stupeň 6.


Zdravotná nezávadnosť :

Vhodnosť použitia konkrétnych farebných koncentrátov KODILEN do plastov prichádzajúcich do styku s požívatinami, je uvedená v príslušných materiálových listoch.
Všeobecne platí, že v žiadnej receptúre nepoužívame pigmenty s obsahom ťažkých kovov Cr6+, Cd2+,Pb2+, Hg2+, a látky, ktoré sú na zozname SVHC látok.


Kvalita farebných koncentrátov KODILEN :

Farebné koncentráty KODILEN sú vyrábané v najvyššej kvalite a každá výrobná šarža je podrobená výstupnej kontrole podľa katalógových metód. S každou dodávkou je na požiadanie poskytnutý kvalitatívny atest s nasledovnými parametrami :

 • Obsah prchavých podielov (vlhkosť)
 • Veľkosť granúl
 • Koloristické hodnotenie - delta E, delta a, delta b, delta L, voči dohodnutému štandardu

 

Označovanie a dodávanie farebných koncentrátov KODILEN :

Pre označovanie farebných koncentrátov platí nasledovná schéma:

        KODILEN AAA BBBB – CC / DDD

kde:

- KODILEN je obchodný názov
- AAA - prestavuje použitý polymérny nosič:
                   pre LDPE je to PEB – štandardná verzia
                   Pre PP je to PP
                   Pre HDPE je to PEL
- BBBB - štvorčíslie predstavuje číslo farebného odtieňa – každý zavedený odtieň má pridelené len jedno číslo
- CC – udáva približný obsah pigmentov v koncentráte
- DDD – udáva prípadné použitie aditíva v konkrétnom koncentráte (napr. UV stabilizátora)

Uvedená schéma sa používa pri objednávaní materiálu a je zároveň uvedená na každom vreci s dodávaným materiálom, aby bola zaistená jeho identifikovateľnosť.

Farebné koncentráty KODILEN sú vo forme granulátu, bez obsahu jemného prachu, a štandardne sa dodávajú v plastových vreciach. Pri väčších odberoch je možné dohodnúť aj iné balenie.
 

 

Z NAŠEJ PONUKY VYBERÁME

 

BIELE KONCENTRÁTY

 

Naše biele koncentráty majú uplatnenie vo všetkých oblastiach a technológiách spracovania plastov :

 

Označenie:

KODILEN

Nosič

Obsah

TiO2(%)

Obsah plniva(%)

Kontakt s potravinami

 

Aplikácia

PEB 1020-70

PE-LD

70

0

Áno

 veľmi tenké fólie, pásky, vlákna           

PEB 1010-50

PE-LD

50

0

Áno

 štandardný koncentrát pre všetky aplikácie, bez plniva

PEB 1020-50

PE-LD

50

25

Áno

 štandardný koncentrát pre všetky aplikácie, s plnivom

 

 

ČIERNE KONCENTRÁTY

 

Naše čierne koncentráty majú uplatnenie vo všetkých oblastiach a technológiách spracovania plastov :

 

Označenie:

KODILEN

Nosič

Obsah sadzí(%)

Obsah plniva(%)

Kontakt s potravinami

 

Aplikácia

PEB 2011-50

PE-LD

50

0

Nie

veľmi tenké fólie, pásky           

PEB 2016-40

PE-LD

40

0

Áno

štandardný koncentrát pre všetky aplikácie, bez plniva, pigment s atestom

PEB 2080-40

PE-LD

40

20

Nie

štandardný koncentrát pre všetky aplikácie, s plnivom

PEB 2019-20

PE-LD

20

25

Nie

ekonomická verzia pre menej náročné aplikácie

 

 

EFEKTNÉ FAREBNÉ KONCENTRÁTY

 

V rámci ponuky farebných koncentrátov vám vieme ponúknuť aj špeciálne – efektné koncentráty:

 

 • Metalické – hliník a bronz
 • Perleťové – s obsahom perlete(sľudy) – biele alebo rôzne pastelové farby
 • Flitre – biele – samostatne alebo s tmavým podkladom (hviezdny prach)
              čierne – samostatne alebo s bielym alebo pastelovým podkladom (mramor)
 • Signálne farby – fluorescenčné
 • Koncentráty s aditívom pre laserovú potlač – pestré farby podľa výberu