Naše produkty

Ohľadne produktových listov, aktuálneho cenníka pre daný mesiac a dostupnosti materiálu neváhajte kontaktovať niektorého z našich obchodníkov.

Chemikálie

 • Hydrogen siričitan sodný
 • Kyselina sírová techn.
 • Síran sodný bezvodý

Peroxidová chémia

 • BELOX 35 (BELOX S – SPRAY, BELOX B – BATH) – potrav.
 • Kyselina peroctová (PERSAN S5, PERSAN S15)
 • Perborár sodný tetrahydrát
 • Perborát sodný monohydrát
 • Peroxid vodíka 35% techn.
 • Peroxid vodíka 35% techn. destil.
 • Peroxid vodíka 50% techn.
 • Peroxid vodíka 50% techn. destil.

Plnivá

 • BARYTE E-15
 • LITOPON
 • Mastence

Hnojivá – Chémia pre poľnohospodárstvo

 • DAM NITROSOL
 • Dusičnan amónny 34% (PULAN)
 • Dusičnan sodný
 • Liadok amónny s dolomitom 27%
 • Močovina
 • NPK 15:15:15 +8S
 • Oxid horečnatý
 • Síran sodný
 • Sóda bikarbóna (hydrogen uhličitan sodný)
 • Sóda ľahká (uhličitan sodný)
 • Sóda ťažká (uhličitan sodný)
 • VIN – OVO CERIT

Papier

 • Bielená sulfátová buková buničina

Suroviny

 • Acetón
 • Fenol
 • HEAVY CRACKING RESIN - živica ???
 • HEAVY TAR FOR CARBON – decht pre uhlík ???
 • Monoetylénglykol
 • OKOCELL
 • Pentaerythritol
 • Sklársky piesok
 • Sojový olej
 • Styrén monomér
 • TMP

Suroviny pre farbiarsky priemysel

 • Benzoin
 • Naphtha

Pomocné prípravky gumárenské

 • Kalafuna
 • Sadze
 • Urýchľovače

Pigmenty

 • BARYTE E-15, P-15, G-15, E1 Micro
 • BLANC FIXE Extra

Plasty

 • LDPE, HDPE, LLDPE
 • PP homo, PP copo
 • PE a PP off grade
 • masterbatche, aditíva a CaCO3 compaundy
 • PVC-, PE-, PP-compaundy
 • EVA kopolyméry
 • EBA kopolyméry Lucofin
 • PA 6 Grodnamid
 • PET, PS