Závod PLASTY

Omrzel vás šedivý svet? Skúste si ho zafarbiť!

Vitajte na našej webovej stránke, na ktorej Vám chceme poskytnúť základné informácie o našich produktoch:

  • Farebné koncentráty KODILEN
  • Biele koncentráty KODILEN
  • Čierne koncentráty KODILEN
  • Koncentráty aditív ISTROADIT
  • Aditíva pre plasty

Dúfame, že tieto informácie Vám budú inšpiráciou zdrojom pri Vašom rozhodovaní v oblasti farbenia Vami vyrábaných výrobkov.
Tešíme sa na spoluprácu

S pozdravom

Ing. Roman Karlubík, MBA
Majiteľ spoločnosti (konateľ)

O nás

Výroba farebných koncentrátov v našej firme sa začala v roku 1976, kedy sme sa stali dominantným dodávateľom koncentrátov pre farbenie PP vlákien, vyrábaných v CHZJD a Istrochem a.s. Bratislava.

Po utlmení výroby vlákien sme sa začali viac orientovať na výrobu farebných a špeciálnych koncentrátov pre plastikársky sektor, aby sme tak využili naše mnohoročné skúsenosti a kontakty s poprednými európskymi dodávateľmi surovín pre túto výrobu.

Od roku 2012 sme sa stali súčasťou firmy CHEMOX HOLDING, s.r.o., a naplno sme sa začali venovať výrobe produktov, ktoré uspokojujú požiadavky našich zákazníkov v oblasti spracovania plastov.